top of page

About me

Polish version below

I was born in 1963 in Krakow. I became interested in photography many years ago. I have been dealing only with traditional photography for 7 years.

During this time, I worked with various medium and large format cameras, learning about the wide possibilities of cameras, optics, various photosensitive materials and methods of their processing. All processes from the preparation of the session, pressing the shutter to getting the image on paper are made by myself.

 

I am not interested in industriality, repeatability and the possibility of producing an infinite number of subsequent copies of photographs. I  think only about the separate, individual life of a single photographic print on paper, resulting from the creative act. Noble techniques have become my favorite technique of obtaining the image, especially the gum bichromate  technique.

I mainly deal with portrait photography and artistic act. I treat it as an intimate meeting of another person with their space and otherness. Not hurrying, I am looking for individual aesthetic images that will satisfy the senses.

img538a.jpg

I have had several individual and group exhibitions in Poland and abroad. My works are in the collections of private collectors in Paris, the United States, Sweden and Poland. I have participated in many international photographic competitions obtaining high recognition and awards.

 

I conduct educational classes sharing extensive knowledge in the field of traditional photography, large format cameras, and noble photographic techniques.

O mnie

Urodziłam się w 1963 roku w Krakowie.

Fotografią zainteresowałam się wiele lat temu. Od 7 lat zajmuję się wyłącznie fotografią tradycyjną.

 

W tym czasie pracowałam z różnymi aparatami średnio i wielkoformatowymi poznając zarówno szerokie możliwości aparatów, optyki, różnych materiałów światłoczułych jak i metod ich obróbki. Wszystkie procesy od momentu przygotowania sesji, wciśnięcia migawki do uzyskania obrazu na papierze wykonuję sama.

 

Nie interesuje mnie przemysłowość, powtarzalność i możliwość produkowania nieskończonej ilości  kolejnych kopii fotografii. Myślę wyłącznie o odrębnym, indywidualnym życiu pojedynczej odbitki fotograficznej na papierze, powstałej jako wynik aktu twórczego. Moją ulubioną techniką uzyskiwania obrazu stały się techniki szlachetne, szczególnie technika  gumy dwuchromianowej.

Zajmuję się głównie fotografią portretową i aktem artystycznym. Traktuję to jako intymne spotkanie drugiej osoby z jej przestrzenią i odmiennością. Nie śpiesząc się, szukam pojedynczych estetycznych obrazów, które zadowolą zmysły.

Miałam kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Moje prace znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Paryżu, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Polski. Brałam udział w wielu międzynarodowych konkursach fotograficznych uzyskując wysokie uznanie i nagrody.

Prowadzę zajęcia edukacyjne dzieląc się szeroką wiedzą w zakresie fotografii tradycyjnej, obsługi aparatów wielkoformatowych, fotograficznych technik szlachetnych.

4630356082_64f543c631_b.jpg
bottom of page